Uczyć się warto

Tym razem spotkanie dotyczyło profilaktyki wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym. Logopeda Marta Westfal opowiadała o naturalnym rozwoju mowy u dzieci, o etapach kształtowania mowy. Można się było także dowiedzieć, jakie zaburzenia mowy powinny zwracać uwagę rodzica, a które są przejściowymi trudnościami w nauce mówienia. Uczestnicy poznali także bardzo ciekawe techniki do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu, aby mówiło bardziej poprawnie.