Terminy wypłat świadczeń – luty 2016

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

  • 23.02.2016r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
  • 24.02.2016r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
  • 25.02.2016r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
  • 26.02.2016r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 12.30
  • 29.02.2016r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

  • 22.02.2016 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 30 lutego na podane konta bankowe.