Terminy wypłat świadczeń – luty 2019r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 21.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 22.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 25.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 15.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 18.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 20.02.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 15.02.2019r. – zasiłek stały
 • 18.02.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 21.02.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 22.02.2019r. – świadczenia rodzinne