„czyste powietrze” – wniosek o wydanie zaświadczenia

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Pobierz druk wniosku – plik w formacie .pdf

Wypełnione wnioski można składać w skrzynce podawczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.