Wszystkie wpisy, których autorem jest Arkadiusz Pufund

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – STYCZEŃ 2021

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:
22.01.2021r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
25.01.2021r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
26.01.2021r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
27.01.2021r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
28.01.2021r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane  będą w dniach:
18.01.2021r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
19.01.2021r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
20.01.2021r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:
21.01.2020 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:
20.01.2021r. – zasiłek stały
21.01.2021r. – fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze realizowane zgodnie z decyzjami i informacjami do 30 dnia miesiąca.

Ogłoszenie o zamówieniu – kursy zawodowe

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie kursów zawodowych oraz przeprowadzenie egzaminów i wydanie certyfikatów /zaświadczeń poświadczających poziom wiedzy z zakresu kursu dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej ŚRÓDMIEŚCIE” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.0 1. Aktywizacja społeczno zawodowa mechanizm ZIT.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – plik w formacie .pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia z naniesionymi zmianami – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia w pliku .pdf
Załączniki do ogłoszenia w pliku .pdf
Załączniki do zamówienia w pliku edytowalnym .doc

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – Listopad 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 22.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 25.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane  będą w dniach:

 • 18.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 20.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.11.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 19.11.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 20.11.2019r. – zasiłek stały
 • 22.11.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 25.11.2019r. – świadczenia rodzinne

Ważne: Wypłaty na podstawie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) złożonych od 01.09.2019r. do 30.09.2019r. będą realizowane zgodnie z ustawą do dnia 30.11.2019r.