Wszystkie wpisy, których autorem jest Arkadiusz Pufund

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – GRUDZIEŃ 2021

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:
17.12.2021r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
20.12.2021r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
21.12.2021r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
22.12.2021r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
23.12.2021r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00
Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już informację drogą mailową i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane będą w dniach:
13.12.2021r. osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
14.12.2021r. osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
15.12.2021r. osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00
Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:
16.12.2021 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:
16.12.2021r. – fundusz alimentacyjny
zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) oraz świadczenia wychowawcze (500+) realizowane zgodnie z decyzjami i informacjami do 30 dnia miesiąca.

Świadczenie usług schronienia dla kobiet chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z możliwością skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych lub/i terapeuty uzależnień, wymagających stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły.


ogłoszenie – strona BIP

Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z możliwością skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych lub/i terapeuty uzależnień, wymagających stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły.


ogłoszenie – strona BIP