Wszystkie wpisy, których autorem jest Robert Kozłowski

Świadczenie wychowawcze (500+)

W dniu dzisiejszym w zakładce Świadczenia Rodzinne w kategorii 500+ (świadczenie wychowawcze) zamieszczony został Wniosek o ustalenie  prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami do pobrania i samodzielnego wydruku (format PDF).  Dodatkowo zamieszczono na końcu w/w strony materiał informacyjny dotyczący sposobu wypełniania wniosku.

Terminy wypłat świadczeń – marzec 2016r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

  • 21.03.2016r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
  • 22.03.2016r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
  • 23.03.2016r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
  • 24.03.2016r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
  • 25.03.2016r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

  • 18.03.2016 w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 30 marca na podane konta bankowe.