Wszystkie wpisy, których autorem jest Arkadiusz Pufund

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – WRZESIEŃ 2022

 

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:
* 23.09.2022r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
* 26.09.2022r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
* 27.09.2022r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
* 28.09.2022r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
* 29.09.2022r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:
* 20.09.2022 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:
* 26.09.2022r. – fundusz alimentacyjny
* zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
* Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami i informacjami do 30 dnia miesiąca.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – SIERPIEŃ 2022

 

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:
* 24.08.2022r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
* 25.08.2022r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
* 26.08.2022r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 12.30
* 29.08.2022r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
* 30.08.2022r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:
* 23.08.2022 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:
* 24.08.2022r. – fundusz alimentacyjny
* zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
* Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami i informacjami do 30 dnia miesiąca.

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy


Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy – należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.