niebieska linia

W związku z trwającą epidemią udostępniamy poniżej dane kontaktowe Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Poradnia Telefoniczna działa zgodnie z harmonogramem, a więc 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00
pod nr tel. 22 668 70 00.
Przypominamy, iż  infolinia przeznaczona jest dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„NIEBIESKA LINIA” oferuje pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

INFOLINIĘ: 22 – 668 – 70 – 00 czynny całą dobę

PORADY PRAWNIKÓW: prawnicy@niebieskalinia.pl

PORADY PSYCHOLOGA: poradnia@niebieskalinia.pl

e – mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Pełna oferta Pogotowia „Niebieska Linia” na stronie:

www.niebieskalinia.info                          www.niebieskalinia.pl