Archiwum kategorii: Przetargi

Świadczenie usług w formie opieki wytchnieniowej tj. opieki nad osobą niepełnosprawną na czas nieobecności opiekuna faktycznego-edycja 2023

Znak sprawy: ZP.271.12.2023.KB
 
Ogłoszenie o zamówieniu
w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi , o którym mowa w art. 359 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)
 
 
 

Świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a jednocześnie nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły.


ZP.271.8.2023.KB ogłoszenie – strona BIP

Świadczenie usług schronienia dla kobiet chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z możliwością skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych lub/i terapeuty uzależnień, wymagających stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły.


ZP.271.7.2023.KB ogłoszenie – strona BIP

Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn chorych, po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z możliwością skorzystania z indywidualnych konsultacji psychologicznych lub/i terapeuty uzależnień, wymagających stałej, specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły.


ZP.271.6.2023.KB ogłoszenie – strona BIP

Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn zdrowych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego wraz z terapią uzależnień i całodobową opieką sanitariusza oraz jednym ciepłym posiłkiem dziennie lub całodziennym wyżywieniem. Prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych.


ZP.271.2.2022.KB ogłoszenie – strona BIP

ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2021 polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przez Wykonawcę przesyłek pocztowych, oraz obsługi zwrotów nadawanych przez MOPS w Wejherowie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia po zmianach (15.12.2020) – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia po zmianach (15.12.2020) – plik w formacie .docx

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia (15.12.2020) – plik w formacie .pdf

Wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia (11.12.2020) – plik w formacie .pdf

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia po zmianach (07.12.2020) – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia po zmianach (07.12.2020) – plik w formacie .docx

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia (04.12.2020) – plik w formacie .pdf

Wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia (23.11.2020) – plik w formacie .pdf

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z miasta wejherowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. 2 części 5 i 6 – plik w formacie .pdf

Ponowne ogłoszenie z dnia 30.12.2020 w części 5 i 6 – plik w formacie .pdf

Ponownie ogłoszenie z dnia 21.12.2020 w części 5 i 6 – plik w formacie .pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. części 7 z dnia 21.12.2020 – plik w formacie .pdf

Ponowienie ogłoszenia z dnia 03.12.2020r. w części 5, 6 i 7 – plik w formacie .pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

Wzór umowy – plik w formacie .pdf

ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Pełna treść zmienionego ogłoszenia z dnia 09.11.2020 – plik w formacie .docx

Pełna treść zmienionego ogłoszenia z dnia 09.11.2020 – plik w formacie .pdf

Informacja o zmianach wprowadzonych w treści ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Wzór umowy – plik w formacie .pdf

ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Ogłoszenie o zamówieniu – plik w formacie .pdf

Ogłoszenie o zamówieniu – plik w formacie .docx

Wzór umowy cz. 1 – plik w formacie .pdf

Wzór umowy cz. 1 – plik w formacie .docx

Wzór umowy cz. 2 – plik w formacie .pdf

Wzór umowy cz. 2 – plik w formacie .docx

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – świadczenie usług pocztowych dla MOPS w Wejherowie na 2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

02.12.2019r. – Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych – plik w formacie .pdf

02.12.2019r. – Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych – plik w formacie .docx

29.11.2019r. – Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych – plik w formacie .pdf

29.11.2019r. – Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych – plik w formacie .docx

29.11.2019r. – Odpowiedź zamawiającego na wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – plik w formacie .pdf

29.11.2019r. – Wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Informacja z dnia 25.10.2019r. o zmianie ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść zmienionego ogłoszenia z dnia 25.10.2019r. – plik w formacie .docx

Pełna treść zmienionego ogłoszenia z dnia 25.10.2019r. – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Wzór umowy cz. I – plik w formacie .pdf

Wzór umowy cz. II – plik w formacie .pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Informacja z dnia 25.10.2019r. o zmianie ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść zmienionego ogłoszenia  z dnia 25.10.2019r. – plik w formacie .docx

Pełna treść zmienionego ogłoszenia z dnia 25.10.2019r. – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Wzór umowy – plik w formacie .pdf