Kontakt

UWAGA!

Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ZMIANIE ULEGŁA ORGANIZACJA PRACY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WEJHEROWIE.

OBECNE ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA UMIESZCZANE SĄ  NA BIEŻĄCO RÓWNIEŻ W ZAKŁADCE „AKTUALNOŚCI”.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Klienci Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego proszeni są o załatwianie spraw:

 • telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka – pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw oraz pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić zdalnie:
  • Świadczenia Rodzinne 58 677-79-80,
  • Fundusz Alimentacyjny 58 677-79-84
 • przez platformę ePUAP
 • drogą pocztową na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Kusocińskiego 17, 84 – 200 Wejherowo,
 • poprzez pozostawienie dokumentów w Skrzynce na dokumenty znajdującej się na parterze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w godzinach:
  • poniedziałek od 8.00 do 16.30
  • wtorek, środę i czwartek od 8.00 do 14.30
  • piątek od 8.00 do 13.30

Dokumenty ze „Skrzynki na dokumenty” będą wyjmowane następnego dnia roboczego i rejestrowane z faktyczną datą wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego obsługuje klientów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w sytuacjach:

 • wezwań
 • odbioru zaświadczeń
 • podpisu przez pracownika MOPS upoważnień lub ustanowienia odbiorcy świadczeń

Uzgodnień terminu wizyty należy dokonać telefonicznie pod numerami:

 • Świadczenia Rodzinne tel. 58 677-79-80
 • Fundusz Alimentacyjny tel. 58 677-79-84

Po przybyciu do Ośrodka na umówioną wizytę proszę telefonicznie poinformować pracownika pod w/wymienionymi numerami telefonów o swojej obecności w Ośrodku. Bezpośrednio obsługiwane będą jedynie osoby wcześniej umówione.

Klienci Działu Pomocy Społecznej proszeni są o załatwianie spraw:

 • telefonicznie w godzinach pracy Ośrodka – pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji w zakresie poszczególnych spraw oraz pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić zdalnie – 58 677-79-60
 • przez platformę ePUAP
 • drogą pocztową na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Kusocińskiego 17, 84 – 200 Wejherowo,
 • poprzez pozostawienie dokumentów w Skrzynce na dokumenty znajdującej się na parterze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w godzinach:
  • poniedziałek od 8.00 do 16.30
  • wtorek, środę i czwartek od 8.00 do 14.30
  • piątek od 8.00 do 13.30

Pracownicy przyjmują klientów jedynie w sprawach nie cierpiących zwłoki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo
tel. 58 677-79-60
e-mail: sekretariat@mops.wejherowo.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych:
tel. 58 677-79-80

Ośrodek czynny jest w godzinach:
poniedziałek: od 7.30 do 17.00
wtorek – czwartek: od 7.30 do 15.30
piątek: od 7.30 do 14.00

Kasa Ośrodka czynna jest w godzinach:
poniedziałek – czwartek: od 10.00 do 14.00
piątek: od 10.00 do 12.30

Konta bankowe Ośrodka:
W zależności od rodzaju sprawy wpłat należy dokonywać na jeden z poniżej podanych numerów kont bankowych:

15 1160 2202 0000 0002 1997 0538

 • opłaty za usługi opiekuńcze,
 • opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,
 • zwrotów nienależnie pobranych ( za lata ubiegłe ): zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej m.in.: stałych, celowych, okresowych itp.,
 • zwrotów nienależnie pobranych ( za lata ubiegłe ): świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń z programu „Dobry start”,
 • opłat za duplikat lub dodatkową formę Karty Dużej Rodziny,
 • wpłaty z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

96 1160 2202 0000 0000 6196 5586

 • zwrotów nienależnie pobranych ( za bieżący rok ): zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej m.in.: stałych, celowych, okresowych itp.,
 • zwrotów nienależnie pobranych ( za bieżący rok ): świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń z programu „Dobry start”.

 


Wyświetl większą mapę