Kampania społeczna przeciwko żebractwu dzieci

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie już drugi raz jest inicjatorem kampanii informacyjnej  przeciwko żebractwu dzieci na terenie naszego miasta. Celem naszych działań jest przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez informowanie o tym problemie i zwracanie uwagi  na jego  negatywny wpływ na rozwój dzieci. Główne hasło kampanii – „Myślisz, że pomagasz?” – ma za zadanie przekonać mieszkańców miasta, że dawanie pieniędzy żebrzącym dzieciom  nie jest tak naprawdę żadną formą pomocy a wręczanie nawet najmniejszych sum wyrządza dzieciom krzywdę (niejednokrotnie są przymuszane do tego procederu przez dorosłe osoby).  Kampania rozpoczyna się w lipcu  z tego względu, iż problem żebractwa dzieci na terenie miasta najbardziej widoczny jest w okresie letnim.

W ramach kampanii na terenie miasta  pojawią się ulotki informacyjne i plakaty. Znajdziemy w nich hasło kampanii i numery telefonów, pod który można dzwonić, gdy spotkamy żebrzące dziecko.  Materiały informacyjne pojawią się również na stronach internetowych MOPS oraz naszych partnerów. Partnerami kampanii „Myślisz, że pomagasz?” są:  Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, Straż Miejska w Wejherowie oraz Klasztor O. Franciszkanów w Wejherowie. Opiekę medialną nad akcją objęła Telewizja TTM w Wejherowie.

Rozpoczynając pierwszy etap akcji liczymy na Państwa pomoc. Dzwoniąc lub pisząc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie z informacją o żebrzących dzieciach będziemy prosimy o każdą informację: wskazanie miejsca, ilości dzieci, ich szacunkowego wieku oraz czy widoczny jest udział osób dorosłych. Informacje te pozwolą stworzyć rzeczywistą mapę skali tego problemu w Wejherowie. Prosimy o kontakt pod numerami 58 677 79 60, 58 677 79 61 oraz pod numerami podanymi na ulotkach i plakatach. Informacje telefoniczne  będą zbierane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Pamiętaj:

Prawdziwa bieda nie jest krzykliwa, prawdziwie potrzebujące dzieci nie przesiadują na ulicach. Prawdziwe cierpienie odbywa się po cichu, z dala od ludzkich spojrzeń. Prawdziwa biedę trzeba dostrzec wokół siebie. I mądrze zareagować!!!

Nasza ulotka w formacie PDF

Podsumowanie i zakończenie kampanii.

Kampania społeczna przeciwko żebractwu dzieci pod nazwą „Myślisz, że pomagasz?” prowadzona była przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie od 01.07.2013 do 31.08.2013. W ramach kampanii na terenie miasta pojawiały się ulotki i plakaty promujące ideę akcji.  Informacje pojawiły się również na stronie internetowej Ośrodka, oraz  stronach partnerów kampanii. W MOPS  prowadzony był rejestr zgłoszeń telefonicznych i osobistych na temat miejsc występowania problemu żebractwa.  Dodatkowo w kampanię zaangażowani zostali terenowi pracownicy socjalni.

Partnerami społecznymi kampanii zostali:
– Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
– Komanda Straży Miejskiej w Wejherowie
– Klasztor o. Franciszkanów w Wejherowie

Opiekę medialną nad kampanią sprawowała Twoja Telewizja Morska z Wejherowa.

Na podstawie otrzymanych sygnałów  oraz własnych obserwacji wytypowano dwa miejsca na terenie miasta, gdzie żebractwo dzieci jest najbardziej widoczne – dworzec główny PKP w Wejherowie oraz  deptak i jego przedłużenie – ul. Sobieskiego. W przypadku obydwu miejsc  zgłoszenia dotyczyły wyłącznie dzieci prawdopodobnie narodowości Romskiej które do Wejherowa przyjeżdżały pociągami SKM zarówno ze strony Lęborka jak i Gdańska.  Sporadycznie wskazywane były inne lokalizacje na terenie Wejherowa. Niewielka ilość otrzymanych zgłoszeń pozwalają stwierdzić, iż skala żebractwa dzieci w Wejherowie, pomimo wakacyjnego okresu sprzyjającego występowaniu tego zjawiska, nie jest duża i skupia się głównie w okolicy centrum miasta oraz dworca PKP.

Najczęstszą metodą żebractwa w Wejherowie jest tzw. metoda na „obrazek”.  Żebrzące  dzieci zaczepiają przechodniów wręczając im niewielkie obrazki przedstawiające najczęściej świętych. W momencie, kiedy przechodzień, najczęściej odruchowo,  bierze do ręki taki obrazek, dopominają się „zapłaty” za niego, najczęściej w kwocie 1 zł.  Najczęstszą reakcją w takiej sytuacji jest zwrot w/w obrazka, nie mniej jednak niektóre osoby wręczają tym dzieciom pieniądze. Udział osób dorosłych w tym przypadku żebractwa dzieci widoczny jest zazwyczaj w godzinach porannych, kiedy grupa przyjeżdża do Wejherowa oraz w momencie jej powrotu do miejsca pobytu.

Inna kategoria żebractwa dzieci w Wejherowie, według otrzymanych zgłoszeń,  dotyczy bardzo małych dzieci, z którymi żebrzą dorosłe osoby.  Są to przede wszystkim kobiety, prawdopodobnie narodowości Romskiej, siedzące w wybranych punktach, trzymające na kolanach dzieci, najczęściej posiadające kartkę z pisemną prośbą o pomoc, popartą słownym nagabywaniem o datek.

W ramach podsumowania kampanii zamieszczamy poniżej schematyczna mapkę występowania w/w problemu na terenie Wejherowa.