Grupa zabawowa

Grupa zabawowa będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach

10.00 – 14.00.

Zaczynamy od listopada 2010r.

Nowo powstająca grupa zabawowa dla dzieci będzie okazją do wspólnej zabawy z rówieśnikami oraz rodzicami.

Wśród atrakcji:

  • zajęcia edukacyjne,
  • zabawy muzyczne,
  • zajęcia plastyczne,
  • ćwiczenia taneczne,
  • zabawy teatralne,
  • i wiele innych.

Rodzice poznają:

  • mocne strony,
  • zainteresowania,
  • uzdolnienia,
  • wyzwania swoich dzieci.

Dzięki uczestniczeniu w grupie, dzieci będą miały ułatwiony start w dalsze życie, rozwój i poznawanie świata.
Dodatkowo spotkania będą służyły stworzeniu wzajemnych więzi wsparcia między rodzicami, aby wychowywanie stało się łatwiejsze i pełniejsze.
Spotkania będą się odbywały pod okiem doświadczonego pedagoga w Wejherowie przy ulicy Wałowej 5

Ilość miejsc ograniczona!

Zgłoszenia oraz informacje u pracowników socjalnych oraz w bezpośrednio u pedagoga prowadzącego grupę.

Zapraszamy!