Pomoc świadczona przez inne instytucje

 

Stypendia dla uczniów

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych

Ul. 12 Marca 195
84-200 Wejherowo
Tel.:  58 736 29 22, 58 672 19 66
Godziny urzędowania: pn. – pt. 7.30 – 15.30
Dyrektor: Dorota Popiołek

Pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać
u pedagogów szkolnych, osobiście w MZOPO
oraz pod nr tel.: 58 736 29 22, 58 672 19 66.
Druk wniosku i inne informacje dostępne są również
na stronie  internetowej MZOPO:  www.mzopo.wejherowo.pl

Dodatki mieszkaniowe

Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Wejherowa

Ul. 12 Marca 195
84-200 Wejherowo
I Pietro, pokój nr 115
Tel.: 58 677 71 25
Godziny urzędowania: pn – pt.  7.30 – 15.30
Kierownik: Krystyna Niklewicz

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tel.:  58 672 17 60, 58 672 40 63 (wew. 15 lub 26)

Orzeczenia o niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ul. Sobieskiego 279 A
84-200 Wejherowo
Tel.: 58 672 27 02, 58 672 40 63 (wew. 19 lub 25)
www.pcprwejherowo.pl
Godziny urzędowania:
Pn. 8.30 – 15.30
Wt. – czw. 8.00 – 15.00
Pt. nieczynne
Dyrektor: Iwona Romanowska
Kierownik Zespołu: Danuta Majchrowicz