Archiwum kategorii: Aktualności

Wolontariat

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do współpracy, osoby zainteresowane podjęciem działań w ramach wolontariatu.
Zakres działań przewiduje udział w realizacji programu Ministerstwa Rodziny I Polityki Społecznej pn. „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022.

Osoby zainteresowane świadczeniem ww. formy pomocy zapraszamy do kontaktu
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:
za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mops.wejherowo.pl
telefonicznie: 58 677 79 60 / 58 677 79 69

Nauka języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy


Samorząd Województwa Pomorskiego podjął inicjatywę wsparcia obywateli Ukrainy, będących nauczycielami poprzez przygotowanie ich do pracy w polskim systemie oświaty.
Proponowane formy wsparcia obejmują kurs języka polskiego poszerzony o zagadnienia związane z funkcjonowaniem edukacji w Polsce, w łącznym wymiarze 390 godzin. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli pochodzących z Ukrainy do sprawnego, po potwierdzeniu kwalifikacji, włączenia się w system pracy pomorskich szkół i placówek oświatowych, a tym samym do ich aktywności na pomorskim rynku pracy. Zajęcia realizowane w formie zdalnej dla pierwszej grupy uczestników rozpoczynają się już 27 kwietnia 2022 r.
Szczegółowe informacje dostępne są w języku polskim i ukraińskim na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: www.cen.gda.pl i www.odn.slupsk.pl
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan Tomasz Kąkol, wicedyrektor CEN w Gdańsku, tel. 58 340 41 10; 690 014 553; e – mail: Tomasz.kakol@cen.gda.pl