Czym są działania środowiskowe

Działania o charakterze środowiskowym to inicjatywy integracyjne obejmujące m.in.:

  • przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych oraz programów środowiskowych, np. spotkania z grupami docelowymi,
  • Edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców,
  • Organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie działania środowiskowe prowadzone są w ramach organizowania społeczności lokalnych i skierowane przede wszystkim do niewielkich grup w formie wspólnych rajdów oraz akcji.