Spis powszechny

                                                                                                                     INFORMACJA
                                                                                                                  Spis powszechny
W dniach od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Zakres, formę i tryb jego przeprowadzenia reguluje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym są objęte:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://spis.gov.pl/
Jak można będzie się spisać: https://spis.gov.pl/jak-mozna-sie-spisac/
Jakie dane będą zbierane podczas NSP 2021: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/
O co będziemy pytani podczas NSP 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/
W razie dodatkowych pytań, od 15 marca 2021 r., uruchomiona została specjalna infolinia spisowa – 22 279 99 99

Banner informujący o Narodowym Spisie Powszechnym 2021