Archiwum kategorii: Do 30 tysięcy euro

Świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych osób dorosłych i dzieci oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych.

ZP.271.1.1.2022.KB  Ogłoszenie – strona BIP
Zawiadomienie o wyborze oferty – strona BIP

ZP.271.1.2.2022.KB  Ogłoszenie – strona BIP
Zawiadomienie o wyborze oferty – strona BIP

ZP.271.1.3.2022.KB  Ogłoszenie – strona BIP
Zawiadomienie o wyborze oferty – strona BIP

ZP.271.1.4.2022.KB  Ogłoszenie – strona BIP
Zawiadomienie o wyborze oferty – strona BIP

ZP.271.1.5.2022.KB  Ogłoszenie – strona BIP

ZP.271.1.6.2022.KB  Ogłoszenie – strona BIP

ZP.271.1.7.2022.KB  Ogłoszenie – strona BIP
Informacja o zmianie treści zapisów SWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty – strona BIP

ZP.271.1.8.2022.KB  Ogłoszenie – strona BIP
Zawiadomienie o wyborze oferty – strona BIP

 

Zaproszenie cenowo-ofertowe na Świadczenie usługi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2021, polegającej na kompleksowej obsłudze informatycznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Pełna treść zaproszenia – plik w formacie .pdf

Załącznik nr 1 do zaproszenia – plik w formacie .pdf

Załącznik nr 1 do zaproszenia – plik w formacie .docx

Załącznik nr 2 do zaproszenia – plik w formacie .pdf