Informacja o programie

POMOC ŻYWNOŚCIOWA (w formie paczek lub posiłków) dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016

DLA KOGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA?

Dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących spełniających kryteria POPŻ znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, osób obcego pochodzenia, osób z grupy migrantów, osób z grupy mniejszości narodowych, osób w rodzinach z dziećmi). Zgodnie z nowymi wytycznymi obowiązującymi od 01.01.2017r. wprowadzono zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 i 2017 wynosić będą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2017:

 • makaron jajeczny
 • Herbatniki maślane
 • groszek z marchewką 
 • koncentrat pomidorowy 
 • gulasz wieprzowy z warzywami
 • szynka drobiowa 
 • olej rzepakowy
 • ryż biały
 • mleko UHT
 • fasola biała 
 • powidła śliwkowe
 • filet z makreli w oleju
 • cukier biały
 • ser podpuszczkowy dojrzewający
 • pasztet wieprzowy
 • buraczki wiórki
 • makaron kukurydziany bezglutenowy
 • kasza gryczana
 • szynka wieprzowa mielona
 • kabanos wieprzowy
 • miód wielokwiatowy

ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016:

 • makaron jajeczny – 5kg
 • Herbatniki – 2 kg
 • groszek z marchewką –  3,20 kg
 • koncentrat pomidorowy – 1,28 kg
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg
 • szynka drobiowa – 2,70 kg
 • olej rzepakowy – 4 l
 • ryż biały – 5 kg
 • mleko UHT – 9 l
 • fasola biała – 3,20 kg
 • powidła śliwkowe – 1,20 kg
 • filet z makreli w oleju – 1,36 kg
 • cukier biały – 4 kg
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg (w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowego).
 • pasztet wieprzowy – 0,16 kg
 • mielonka wieprzowa – 0.3 kg
 • miód wielokwiatowy – 0,4 l
 • kabanos wieprzowy – 0,36 kg

 

SPOSÓB KWALIFIKOWANIA OSÓB DO UCZESTNICTWA W PO PŻ

 • OPS-y wydają osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób,
 • OPR/OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. nr 5 część B wytycznych. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. nr 5 część A są przekazywane do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy. Oświadczenia o dochodach zał. nr 5 część B przechowywane są we właściwym ośrodku pomocy społecznej. OPS na ich podstawie wystawia skierowania, które są przekazywane do OPR/OPL lub listy osób zakwalifikowanych.
 • OPR/OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych.

 

UWAGI DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI

W sprawie składania przez osoby najbardziej potrzebujące uwag lub skarg, dotyczących sposobu realizacji dystrybucji prosimy o kontakt z :

Bankiem Żywności w Trójmieście
Al. Gen. J.Hallera 239
80-503 Gdańsk
tel.: (58) 325-24-48

Rozmiar czcionki
Kontrast