Informacje ogólne

Okres świadczeniowy 2019 – 2020

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2019/2020
są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r  a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019r.

Okres świadczeniowy –oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł (na okres świadczeniowy 2018/2019 tj. do 30 września 2019r.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800zł. (na okres świadczeniowy 2019/2020 tj. od 01 października 2019r. do 30 września 2020r.).

Do wniosku należy dołączyć od komornika sądowego aktualne  zaświadczenia: o bezskuteczności egzekucji oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2018.  

Określenie „rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy” oznacza:
1) rok 2017 – dla wniosków składanych na okres świadczeniowy 2018/2019, tj. trwający od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.

2) rok 2018 – dla wniosków składanych na okres świadczeniowy 2019/2020, tj. trwający od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.

Rozmiar czcionki
Kontrast