Kiedy składamy wnioski

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 

Od  1 lipca 2018r. można składać drogą elektroniczną z wymaganymi dokumentami;

Od 1 sierpnia 2018r. przyjmowane wnioski w celu ustalenia uprawnień na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 do:

  • zasiłku rodzinnego,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • świadczenia wychowawczego 500+,
  • świadczenia funduszu alimentacyjnego,

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17

w sierpniu i wrześniu 2018r.:

poniedziałek: 8.00 – 16.30
wtorek: 8.00 – 14.30
środa: 8.00 – 14.30
czwartek: 8.00 – 14.30
piątek: 8.00 – 12.00

od października 2018r.:

poniedziałek: 8.00 – 16.30
wtorek: 8.00 – 14.30
środa: 8.00 – 14.30
czwartek: 8.00 – 14.30
piątek: Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie nieczynny

W przypadku gdy członek rodziny pracuje poza granicami kraju należy dodatkowo wypełnić formularz na potrzeby Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wnioski złożone wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,
  • od dnia 1 września do dnia 31 października -ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
  • od dnia 1 października  do dnia 31 października -ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
  • od dnia 1 listopada  do dnia 31 grudnia -ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Rozmiar czcionki
Kontrast