Kiedy składamy wnioski

Wnioski o WSZYSTKIE świadczenia, oraz pisemne prośby i dokumenty można składać drogą elektroniczną: za pomocą bankowości elektronicznej, platformę ePUAP, PUE ZUS, Emp@tia.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Od 1 lipca 2021r. można składać drogą elektroniczną z wymaganymi dokumentami;

Od 1 sierpnia 2021r. można składać wnioski papierowe w celu ustalenia uprawnień na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

– poprzez pozostawienie dokumentów w Skrzynce na dokumenty znajdującej się na parterze w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w godzinach:

poniedziałek od 8.00 do 16.30
wtorek, środę i czwartek od 8.00 do 14.30
piątek od 8.00 do 13.30

– drogą pocztową na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie,
ul. Kusocińskiego 17, 84 – 200 Wejherowo.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego obsługuje klientów
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty dotyczy:
– wezwań
– odbioru zaświadczeń
– podpisu przez pracownika MOPS upoważnień lub ustanowienia odbiorcy świadczeń
– NIE umawiamy klientów w celu wypełnienia druków wniosków

Uzgodnień terminu wizyty należy dokonać telefonicznie
Świadczenia Rodzinne tel. 58 677-79-80
Fundusz Alimentacyjny tel. 58 677-79-84

Po przybyciu do Ośrodka na umówioną wizytę proszę telefonicznie poinformować pracownika pod w/wymienionymi numerami telefonów o swojej obecności w Ośrodku.

Osoby, które NIE będą umówione nie będą obsługiwane.

W przypadku gdy członek rodziny pracuje poza granicami kraju należy dodatkowo wypełnić formularz na potrzeby Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – szczegóły https://www.gdansk.uw.gov.pl/koordynacja-systemow-zabezpieczenia-spolecznego.

Wnioski na okres zasiłkowy 2021/2022 złożone wraz z wymaganymi dokumentami:

• do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
• od dnia 1 września do dnia 31 października -ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
• od dnia 1 października do dnia 31 października -ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
• od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia -ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.