terminy wypłat świadczeń – październik 2018

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 12.30
 • 29.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 18.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 12.30
 • 22.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 23.10.2018 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 31 października 2018r. na podane konta bankowe.

Informacja o znalezieniu rzeczy

W dniu 12 września 2018 r. w siedzibie Klubu Integracji Społecznej SRÓDMIEŚCIE  znaleziono worek z ubraniami, laptopem i korespondencją.

Wyżej wymienione przedmioty pozostają do odbioru w siedzibie Klubu Integracji Społecznej Śródmieście przy ul. Kopernika 22 przez okres 3 dni tj. od dnia 12.09.2018 r. do dnia 14.09.2018r. [1]  w godzinach pracy Klubu tj.:

Poniedziałek – 7:30 – 17:00
Wtorek – Czwartek – 7:30 – 15:30
Piątek – 7:30 – 14:00

Po wyżej wymienionym okresie przedmioty przekazane zostaną do biura rzeczy znalezionych mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie przy ul. 3 go Maja 4.

[1] Ustawa o rzeczach znalezionych  z dnia 20 lutego 2015r. Dz. U. 2015 poz.397

terminy wypłat świadczeń – wrzesień 2018r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 21.09.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 24.09.2018r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.09.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.09.2018r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.09.2018r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 17.09.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 18.09.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.09.2018r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 20.09.2018 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 30 września 2018r. na podane konta bankowe.

terminy wypłat świadczeń – sierpień 2018r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.08.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 27.08.2018r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.08.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.08.2018r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.08.2018r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 17.08.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 20.08.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 21.08.2018r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 22.08.2018 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 31 sierpnia 2018r. na podane konta bankowe.