500 plus (Świadczenie wychowawcze)

Świadczenie wychowawcze tzw. 500+

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ będzie przyjmował i rozpatrywał ZUS.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej.

Wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Realizacją wypłat świadczeń na wnioski złożone do 31.12.2021 roku i dotychczasowe informacje o przyznanych świadczenia do 31.05.2022 roku zajmował się będzie MOPS Wejherowo.