Druki

Wzory druków – pliki w formacie PDF.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START (300+)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z ZAŁĄCZNIKAMI

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA W TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

DRUK OŚWIADCZENIA

DRUK UPOWAŻNIENIA INNEJ OSOBY NIŻ WNIOSKODAWCA DO ODBIERANIA ŚWIADCZEŃ W KASIE OŚRODKA – jednorazowo

DRUK USTANOWIENIA ODBIORCY ŚWIADCZEŃ INNEGO NIŻ WNIOSKODAWCA W KASIE OŚRODKA LUB NA KONTO –  na stałe

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ NA KONTO BANKOWE/ZMIANĘ NUMERU KONTA BANKOWEGO

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ W KASIE OŚRODKA

FORMULARZ NA POTRZEBY KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA NA POTRZEBY SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA POZA GRANICAMI KRAJU

Rozmiar czcionki
Kontrast