Zasiłek dla opiekuna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określiła warunki nabycia oraz zasady ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek o ponowne ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna może złożyć osoba, która utraciła uprawnienia ze względu na utratę ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.