Terminy wypłat świadczeń – styczeń 2020

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 27.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane  będą w dniach:

 • 20.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 22.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 23.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.01.2020 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 21.01.2020r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 20.01.2020r. – zasiłek stały
 • 23.01.2020r. – fundusz alimentacyjny
 • 27.01.2020r. – świadczenia rodzinne

Nieodpłatna Pomoc Prawna – ogłoszenie

Od 01.01.2020r. Nieodpłatna Pomoc Prawna nie będzie świadczona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Punkt poradnictwa został przeniesiony
do budynku przy ul. Hallera 1a w Wejherowie.

Rejestracja na porady odbywa się wyłącznie pod
nr telefonu:
58 677 61 37
od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00

Szczegóły dotyczące Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
znajdują się na stronach: www.ms.gov.plwww.powiatwejherowski.pl

terminy wypłat świadczeń – grudzień 2019r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 17.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 18.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 20.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 12.30
 • 23.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane  będą w dniach:

 • 11.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 12.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 13.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 16.12.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 12.12.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 13.12.2019r. – zasiłek stały
 • 16.12.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 17.12.2019r. – świadczenia rodzinne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – świadczenie usług pocztowych dla MOPS w Wejherowie na 2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

02.12.2019r. – Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych – plik w formacie .pdf

02.12.2019r. – Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych – plik w formacie .docx

29.11.2019r. – Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych – plik w formacie .pdf

29.11.2019r. – Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych – plik w formacie .docx

29.11.2019r. – Odpowiedź zamawiającego na wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – plik w formacie .pdf

29.11.2019r. – Wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – Listopad 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 22.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 25.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane  będą w dniach:

 • 18.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 20.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.11.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 19.11.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 20.11.2019r. – zasiłek stały
 • 22.11.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 25.11.2019r. – świadczenia rodzinne

Ważne: Wypłaty na podstawie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) złożonych od 01.09.2019r. do 30.09.2019r. będą realizowane zgodnie z ustawą do dnia 30.11.2019r.

Konkurs plastyczny – „tu zaszła zmiana”

MOPS w Wejherowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Tu zaszła zmiana”. Konkurs przeprowadzany jest przez Klub Integracji Społecznej ŚRÓDMIEŚCIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie techniką rysunku lub malarstwa pracy plastycznej promującej zmiany w obszarze miasta objętym rewitalizacją, zarówno w kontekście społecznym jak i zawodowym czy urbanistycznym. Konkurs będzie realizowany pod nazwą „Tu zaszła zmiana”. Prace konkursowe rozpatrywane będą w czterech kategoriach: prace przedszkolaków   i uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych,  prace uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych,  prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, prace osób dorosłych pow. 18 r. ż.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajduje się w poniżej.

Regulamin konkursu – plik w formacie .pdf

Rozmiar czcionki
Kontrast