TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – MAJ 2022

 

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:
* 24.05.2022r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
* 25.05.2022r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
* 26.05.2022r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
* 27.05.2022r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 12.30
* 30.05.2022r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00
Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane będą w dniach:
* 16.05.2022r. osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
* 17.05.2022r. osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
* 18.05.2022r. osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00
Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:
* 19.05.2022 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:
* 24.05.2022r. – fundusz alimentacyjny
* zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
* Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) oraz świadczenia wychowawcze (500+) realizowane zgodnie z decyzjami i informacjami do 30 dnia miesiąca.

Wolontariat

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do współpracy, osoby zainteresowane podjęciem działań w ramach wolontariatu.
Zakres działań przewiduje udział w realizacji programu Ministerstwa Rodziny I Polityki Społecznej pn. „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022.

Osoby zainteresowane świadczeniem ww. formy pomocy zapraszamy do kontaktu
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:
za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mops.wejherowo.pl
telefonicznie: 58 677 79 60 / 58 677 79 69

Rozmiar czcionki
Kontrast