ważne ogłoszenie

W związku ze zwiększoną liczbą zarażeń koronawirusem od dnia 12.03.2020r. przyjmujemy tylko i wyłącznie osoby z pilnymi, nie cierpiącymi zwłoki sprawami. Obsługa świadczona będzie w oszklonych stanowiskach  mieszczących się na parterze budynku Ośrodka a terenowi pracownicy socjalni będą świadczyli pracę w środowisku jedynie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Prosimy o kontaktowanie się z Ośrodkiem telefonicznie pod nr 58 677 79 60 (sekretariat, pomoc społeczna i fundusz alimentacyjny) i 58 677 79 80 (świadczenia rodzinne) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mops.wejherowo.pl

Osoby pobierające świadczenia w kasie Ośrodka proszone są o przychodzenie od godziny 10.00 (godzina otwarcia kasy) i wchodzenie do budynku tak aby w kolejce maksymalnie znajdowało się do 5 osób oraz o zachowywanie bezpiecznej odległości (min. 1,5 m).

Dodatkowo prosimy osoby pobierające świadczenia o wskazywanie w miarę możliwości kont bankowych na które mogłyby być przekazywane świadczenia bez konieczności odbioru osobistego.

Do odwołania zawieszone zostają zajęcia w Świetlicach Opiekuńczo-Wychowawczych działających przy MOPS oraz Klubie Integracji Społecznej „Śródmieście”. O nowych terminach spotkań informować będziemy po 25 marca 2020 r.