WAŻNY KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie uruchamia telefon dyżurny:

58 677 79 63

przeznaczony wyłącznie dla samotnych osób w podeszłym wieku, nie posiadających rodziny,  nie mogących poruszać się samodzielnie i nie mających możliwości zabezpieczenia swoich potrzeb w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Wsparcie obejmuje pomoc w zakupie i dostarczeniu żywności i leków.

Sposób postępowania:

  1. Telefon do MOPS – 58 677 79 63 w godzinach 8.00 – 15.00.
  2. Pracownik zweryfikuje zasadność zgłoszenia.
  3. Ustalony zostanie termin i zakres realizacji wsparcia.
  4. W ustalonym terminie pracownik socjalny MOPS (posiadający legitymację służbową) wraz z wolontariuszem stawią się pod wskazanym adresem aby odebrać listę niezbędnych artykułów oraz pieniądze na wskazany zakup. Realizacji podlegają tylko i wyłącznie rzeczy pierwszej potrzeby (z całkowitym wyłączeniem używek). Przed wejściem pracownik skontaktuje się w razie możliwości telefonicznie z usługobiorcą.
  5. Pracownicy dokonają zakupów i dostarczą je bezpośrednio pod drzwi wraz z paragonem i rozliczeniem gotówki.

Prosimy o bardzo dokładne rozważenie czy naprawdę są Państwo w takiej sytuacji, która powoduje, że nie ma innej możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Duża liczba nieuzasadnionych zgłoszeń spowoduje, że pomocy mogą nie otrzymać na czas osoby naprawdę tego potrzebujące.