Ważny komunikat dotyczący funkcjonowania MOPS od dnia 22 kwietnia 2020r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) urzędy oraz jednostki organizacyjne wykonujące zadania o charakterze publicznym mają wykonywać je „w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie działając na podstawie § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia informuje, że do odwołania MOPS w Wejherowie wykonuje większość zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Klienci Ośrodka proszeni są o załatwianie spraw:

  • telefonicznie (w godzinach pracy Ośrodka) pod numerami:

58 677 79 60 – sekretariat ogólny

58 677 79 80 – świadczenia rodzinne

58 677 79 84 – fundusz alimentacyjny

58 677 79 63 – koordynator pomocy społecznej

  • przez platformę ePUAP (ePUAP: MOPSWejherowo),
  • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.wejherowo.pl ze wskazaniem w tytule lub treści wiadomości którego działu dotyczy sprawa,
  • drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kusocińskiego 17, 84 – 200 Wejherowo,
  • poprzez pozostawienie dokumentów w Skrzynce Podawczej znajdującej się na parterze w budynku Ośrodka  przy ul. Kusocińskiego 17 (w godzinach pracy Ośrodka). Dokumenty będą wyjmowane następnego dnia roboczego i rejestrowane z faktyczną datą wpływu do Ośrodku.

W wyjątkowych, nagłych sytuacjach klienci przyjmowani są osobiście na parterze budynku w punkcie obsługi klienta. Podczas wizyty w Ośrodku konieczne jest zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa, tj. w szczególności zachowanie odstępu od pozostałych osób (min. 2 m), oraz zakrycie nosa i ust. W punkcie obsługi może znajdować się wyłącznie jedna osoba.

Wypłaty świadczeń realizowane są na podane konta bankowe. W wyjątkowych sytuacjach świadczenia wypłacane są w kasie Ośrodka zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Prosimy wszystkich świadczeniobiorców o podawanie numerów kont w celu bezpieczniejszego odbierania świadczeń. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przy kasie znajdować się może jedna osoba.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, jeszcze raz apelujemy o załatwianie spraw bez konieczności wizyty w Ośrodku.

Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na współpracę.