Archiwum kategorii: Aktualności

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – WRZESIEŃ 2023

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 22.09.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30

 • 25.09.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00

 • 26.09.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00

 • 27.09.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00

 • 28.09.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 19.09.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 21.09.2023r. – fundusz alimentacyjny

 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca

 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

-UrzĄd Skarbowego oraz usługA „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.

 

Zdjęcie przedstawia ikonę torsu człowieka na czerwonym tle

 

POTRZEBUJESZ ZAŚWIADCZENIA:

 •  zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego (e-US) na podatki.gov.pl
 •  wyraź zgodę na doręczenie elektroniczne na swoje konto e-US
 •  uzupełnij wniosek o wydanie zaświadczenia
 •  wyślij

Możesz otrzymać zaświadczenie elektroniczne nawet w ciągu kilku minut od złożenia wniosku.

Uzyskanie zaświadczenia w e-US jest bezpłatne.

Dzięki udostępnieniu usługi doręczeń na konto e-US użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na e-Korespondencję odbierają potrzebne
dokumenty, w tym zaświadczenia nie wychodząc z domu.

e-Urząd Skarbowy umożliwia proste i szybkie wypełnienie wniosku, dzięki któremu otrzymasz elektroniczne zaświadczenie:

 • o wysokości dochodu podatnika w PIT (ZAS-DF)
 • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU)
 • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W) Uzyskanie zaświadczenia w e-US jest bezpłatne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach (ZAS-DF) lub o wysokości dochodu i składkach (ZAS-DFU) można złożyć:

 • za siebie,
 • za inną osobę fizyczną, której jestem pełnomocnikiem ogólnym.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach (ZAS-W) można złożyć:

 • za siebie,
 • za inną osobę fizyczną, której jestem pełnomocnikiem ogólnym,
 • za inny podmiot, niebędący osoba fizyczną, którego jestem pełnomocnikiem ogólnym.