Archiwum kategorii: Aktualności

Projekt „Ja w internecie”

Gmina Miasta Wejherowa zaprasza mieszkańców,  którzy ukończyli 25 rok życia do udziału w projekcie „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” na bezpłatne szkolenia w zakresie funkcjonowania w świecie cyfrowym, w 7 obszarach tematycznych:

Rodzic w internecie,  Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działanie w mediach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci, zgodnie z wyborem uczestnika projektu.

Szkolenia realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Operatorem programu w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji jest Fundacja Legalna Kultura. Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie trwa od 2 do 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu można pod numerami telefonu 58 677 70 57 oraz 58 677 70 53.

Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie www.wejherowo .pl 

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami będą możliwe do pobrania w następujących miejscach:

  • Urząd Miejski w Wejherowie: Ratusz Plac Jakuba Wejhera 8, Kancelaria, ul. 12 Marca 195;
  • Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kaszubska 14,
  • Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Kusocińskiego 17,
  • Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Kopernika 13.

Wypełnione oferty należy składać osobiście lub w formie elektronicznej w w/w miejscach do dnia 31.01.2019r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pocztowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w 2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf 

Pełna treść ogłoszenia po zmianach – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia po zmianach – plik w formacie .docx

Odpowiedź zamawiającego na wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx