Archiwum kategorii: Aktualności

Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wejherowie uprzejmie informuje, że w dniu 12.11.2018r. Ośrodek będzie nieczynny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z Okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z dnia 7 listopada 2018r., poz. 2117)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych dla MOPS w 2019r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 27.11.2018 – plik w formacie .pdf

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści IWZ z dnia 20.11.2018r. – plik w formacie .pdf

Wniosek o wyjaśnienie treści IWZ z dnia 14.11.2018 – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Załącznik nr 2a do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – plik w formacie .pdf

„dobry start” – zbliża się zakończenie naboru wniosków

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przypomina, że tylko do końca listopada 2018 roku można składać wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” tzw. 300+ na bieżący rok szkolny.

Przypominamy, iż świadczenie to przyznawane jest bez względu na dochód w rodzinie na każde dziecko uczące się do 20 roku życia.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie MOPS w dziale Świadczeń Rodzinnych – link: http://mops.wejherowo.pl/300-dobry-start/

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem 59 677 79 80 lub zapraszamy osobiście do siedziby MOPS przy ul. Kusocińskiego 17 w Wejherowie.

terminy wypłat świadczeń – październik 2018

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

  • 24.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
  • 25.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
  • 26.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 12.30
  • 29.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
  • 30.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

  • 18.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
  • 19.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 12.30
  • 22.10.2018r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

  • 23.10.2018 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 31 października 2018r. na podane konta bankowe.

Informacja o znalezieniu rzeczy

W dniu 12 września 2018 r. w siedzibie Klubu Integracji Społecznej SRÓDMIEŚCIE  znaleziono worek z ubraniami, laptopem i korespondencją.

Wyżej wymienione przedmioty pozostają do odbioru w siedzibie Klubu Integracji Społecznej Śródmieście przy ul. Kopernika 22 przez okres 3 dni tj. od dnia 12.09.2018 r. do dnia 14.09.2018r. [1]  w godzinach pracy Klubu tj.:

Poniedziałek – 7:30 – 17:00
Wtorek – Czwartek – 7:30 – 15:30
Piątek – 7:30 – 14:00

Po wyżej wymienionym okresie przedmioty przekazane zostaną do biura rzeczy znalezionych mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie przy ul. 3 go Maja 4.

[1] Ustawa o rzeczach znalezionych  z dnia 20 lutego 2015r. Dz. U. 2015 poz.397