Archiwum kategorii: Terminy wypłat świadczeń

Terminy wypłat świadczeń – styczeń 2020

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 27.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane  będą w dniach:

 • 20.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 22.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 23.01.2020r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.01.2020 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 21.01.2020r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 20.01.2020r. – zasiłek stały
 • 23.01.2020r. – fundusz alimentacyjny
 • 27.01.2020r. – świadczenia rodzinne

terminy wypłat świadczeń – grudzień 2019r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 17.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 18.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 20.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 12.30
 • 23.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane  będą w dniach:

 • 11.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 12.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 13.12.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 16.12.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 12.12.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 13.12.2019r. – zasiłek stały
 • 16.12.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 17.12.2019r. – świadczenia rodzinne

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – Listopad 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 22.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 25.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłacane  będą w dniach:

 • 18.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 20.11.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.11.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 19.11.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 20.11.2019r. – zasiłek stały
 • 22.11.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 25.11.2019r. – świadczenia rodzinne

Ważne: Wypłaty na podstawie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) złożonych od 01.09.2019r. do 30.09.2019r. będą realizowane zgodnie z ustawą do dnia 30.11.2019r.

terminy wypłat świadczeń – październik 2019r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 28.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świadczenie 300+, wypłacane  będą w dniach:

 • 18.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 21.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 22.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 23.10.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 22.10.2019r. – zasiłek stały
 • 21.10.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+) dla wniosków rozpatrzonych do 30.09.2019r. Dla wniosków złożonych do 31.08.2019 a rozpatrzonych po 30.09.2019r. wypłata nastąpi do 31.10.2019r.
 • 23.10.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 25.10.2019r. – świadczenia rodzinne
 • Świadczenie 300+ wypłacane będzie sukcesywnie do 30.11.2019r. dla osób które złożyły wnioski do 31.09.2019r.

Ważne: Wypłaty na podstawie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) złożonych od 01.09.2019r. do 30.09.2019r. będą realizowane zgodnie z ustawą do dnia 30.11.2019r.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – wrzesień 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 23.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 24.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 16.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 17.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 18.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Program 300+ dla osób które złożyły wnioski do 31.08.2019 i otrzymały informację o przyznaniu świadczenia wypłacany będzie w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 16.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 17.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 18.09.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 19.09.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 18.09.2019r. – zasiłek stały
 • 17.09.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 23.09.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 24.09.2019r. – świadczenia rodzinne
 • Świadczenie 300+ wypłacane będzie sukcesywnie do 30 września dla osób które złożyły wnioski do 31.08.2019r.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – sierpień 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 23.08.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 26.08.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.08.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.08.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.08.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 16.08.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 19.08.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 20.08.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.08.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 20.08.2019r. – zasiłek stały
 • 19.08.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 23.08.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 27.08.2019r. – świadczenia rodzinne

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – lipiec 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.07.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.07.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.07.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 12.30
 • 29.07.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.07.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 18.07.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.07.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 12.30
 • 22.07.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 23.07.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 22.07.2019r. – zasiłek stały
 • 19.07.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 24.07.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 26.07.2019r. – świadczenia rodzinne

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – czerwiec 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 19.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 24.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 13.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 14.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 12.30
 • 17.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 18.06.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 18.06.2019r. – zasiłek stały
 • 17.06.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 19.06.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 24.06.2019r. – świadczenia rodzinne

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – maj 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 27.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 17.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 20.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 21.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 22.05.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 17.05.2019r. – zasiłek stały
 • 20.05.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 23.05.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 27.05.2019r. – świadczenia rodzinne

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – kwiecień 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 23.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 24.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 12.30
 • 29.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 15.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 16.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 17.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 18.04.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 17.04.2019r. – zasiłek stały
 • 16.04.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 23.04.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 24.04.2019r. – świadczenia rodzinne