Konkurs plastyczny – „tu zaszła zmiana”

MOPS w Wejherowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Tu zaszła zmiana”. Konkurs przeprowadzany jest przez Klub Integracji Społecznej ŚRÓDMIEŚCIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie techniką rysunku lub malarstwa pracy plastycznej promującej zmiany w obszarze miasta objętym rewitalizacją, zarówno w kontekście społecznym jak i zawodowym czy urbanistycznym. Konkurs będzie realizowany pod nazwą „Tu zaszła zmiana”. Prace konkursowe rozpatrywane będą w czterech kategoriach: prace przedszkolaków   i uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych,  prace uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych,  prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, prace osób dorosłych pow. 18 r. ż.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajduje się w poniżej.

Regulamin konkursu – plik w formacie .pdf

ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Informacja z dnia 25.10.2019r. o zmianie ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść zmienionego ogłoszenia z dnia 25.10.2019r. – plik w formacie .docx

Pełna treść zmienionego ogłoszenia z dnia 25.10.2019r. – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Wzór umowy cz. I – plik w formacie .pdf

Wzór umowy cz. II – plik w formacie .pdf

Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa usług opiekuńczych zwykłych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Informacja z dnia 25.10.2019r. o zmianie ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść zmienionego ogłoszenia  z dnia 25.10.2019r. – plik w formacie .docx

Pełna treść zmienionego ogłoszenia z dnia 25.10.2019r. – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Wzór umowy – plik w formacie .pdf

terminy wypłat świadczeń – październik 2019r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 28.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję/informację  i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świadczenie 300+, wypłacane  będą w dniach:

 • 18.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 21.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 22.10.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 23.10.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 22.10.2019r. – zasiłek stały
 • 21.10.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+) dla wniosków rozpatrzonych do 30.09.2019r. Dla wniosków złożonych do 31.08.2019 a rozpatrzonych po 30.09.2019r. wypłata nastąpi do 31.10.2019r.
 • 23.10.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 25.10.2019r. – świadczenia rodzinne
 • Świadczenie 300+ wypłacane będzie sukcesywnie do 30.11.2019r. dla osób które złożyły wnioski do 31.09.2019r.

Ważne: Wypłaty na podstawie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) złożonych od 01.09.2019r. do 30.09.2019r. będą realizowane zgodnie z ustawą do dnia 30.11.2019r.

Rozmiar czcionki
Kontrast