Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług rehabilitacji fizycznej oraz usług edukacyjno-terapeutycznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Wzór umowy – plik w formacie .pdf

Rekrutacja do projektu „KIS Śródmieście” – rozpoczęta

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do udziału w projekcieKlub Integracji Społecznej Śródmieście”.

EDYCJA 2019
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz reintegracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar rewitalizowany miasta Wejherowo, zmierzająca do podjęcia zatrudnienia.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w siedzibie Klubu Integracji Społecznej w Wejherowie przy Ul. Kopernika 22/1 lub pod numerem telefonu 58 677 79 78; 58 677 79 79

KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Karta Dużej Rodziny – ważna informacja

W związku licznymi pytaniami i błędnie wypełnianymi wnioskami o przyznanie Karty Dużej Rodziny informujemy, że zgodnie z art. 4 pkt 2a  i 2b ustawy o Karcie Dużej Rodziny prawo do posiadania Karty

przysługuje dziecku,

jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty

co najmniej troje dzieci

było w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej.

W przypadku gdy tylko jedno lub dwoje ze wskazanych dzieci spełnia powyższy warunek. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicom wskazanych dzieci.

Terminy wypłat świadczeń – marzec 2019r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 22.03.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 25.03.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.03.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.03.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.03.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 15.03.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 18.03.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.03.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 20.03.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 19.03.2019r. – zasiłek stały
 • 18.03.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 22.03.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 25.03.2019r. – świadczenia rodzinne

Terminy wypłat świadczeń – luty 2019r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 21.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 22.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 25.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 15.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 18.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.02.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 20.02.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 15.02.2019r. – zasiłek stały
 • 18.02.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 21.02.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 22.02.2019r. – świadczenia rodzinneTerminy wypłat świadczeń – styczeń 2019r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.01.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.01.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 28.01.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.01.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.01.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 18.01.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 21.01.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 22.01.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 23.01.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 22.01.2019r. – zasiłek stały
 • 21.01.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 23.01.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 25.01.2019r. – świadczenia rodzinne
Rozmiar czcionki
Kontrast