Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla beneficjentów projektu „KIS Śródmieście”

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Załącznik do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. II postępowania – plik w formacie .pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. I postępowania – plik w formacie .pdf

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ŚWIADCZENIA USŁUG ZORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZENIA KURSÓW ZAWODOWYCH DLA BENEFICJENTÓW PROJEKTU „KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ŚRÓDMIEŚCIE”

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Załączniki do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Załącznik do ogłoszenia – klauzula informacyjna – plik w formacie .pdf

Unieważnienie części V – plik w formacie .pdf

Zawiadomienie o wyborze dla części I-IV oraz VI – XIV – plik w formacie .pdf

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – czerwiec 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 19.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 24.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 13.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 14.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 12.30
 • 17.06.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 18.06.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 18.06.2019r. – zasiłek stały
 • 17.06.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 19.06.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 24.06.2019r. – świadczenia rodzinne

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – maj 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 27.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 17.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 20.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 21.05.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 22.05.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 17.05.2019r. – zasiłek stały
 • 20.05.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 23.05.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 27.05.2019r. – świadczenia rodzinne

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – kwiecień 2019R.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 23.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 24.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 12.30
 • 29.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 15.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 16.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 17.04.2019r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 18.04.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi:

 • 17.04.2019r. – zasiłek stały
 • 16.04.2019r. – świadczenie wychowawcze (program 500+)
 • 23.04.2019r. – fundusz alimentacyjny
 • 24.04.2019r. – świadczenia rodzinne

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług rehabilitacji fizycznej oraz usług edukacyjno-terapeutycznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Wzór umowy – plik w formacie .pdf

Rozmiar czcionki
Kontrast