Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pocztowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w 2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf 

Pełna treść ogłoszenia po zmianach – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia po zmianach – plik w formacie .docx

Odpowiedź zamawiającego na wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wejherowie uprzejmie informuje, że w dniu 12.11.2018r. Ośrodek będzie nieczynny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z Okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z dnia 7 listopada 2018r., poz. 2117)

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług opiekuńczych zwykłych i specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z autyzmem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Informacja o zmianie ogłoszenia z dnia.09.11.2018r.  – plik w formacie .pdf 

Pełna treść zmienionego ogłoszenia z dnia 09.11.2018r. – plik w formacie .pdf

Pełna treść zmienionego ogłoszenia z dnia 09.11.2018r. – plik w formacie .docx

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Wzór umowy do części I postępowania  – plik w formacie .pdf

Wzór umowy do części II postępowania  – plik w formacie .pdf

Wzór umowy do części III postępowania  – plik w formacie .pdf

terminy wypłat świadczeń – grudzień 2018r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 17.12.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 18.12.2018r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 19.12.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 20.12.2018r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 21.12.2018r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 12.12.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 13.12.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 14.12.2018r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 11.12.2018 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 31 grudnia 2018r. na podane konta bankowe.

Terminy wypłat świadczeń – listopad 2018r.

Świadczenia Rodzinne,  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 23.11.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 26.11.2018r.  osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.11.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.11.2018r.  osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.11.2018r.  osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) dla osób które otrzymały już decyzję i zaznaczyły odbiór świadczenia w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wypłata będzie realizowana w dniach:

 • 16.11.2018r.  osoby o nazwiskach od litery A do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 19.11.2018r.  osoby o nazwiskach od litery K do litery N w godzinach 10.00 – 14.00
 • 20.11.2018r.  osoby o nazwiskach od litery O do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 21.11.2018 w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane przelewami bankowymi wypłacone zostaną do dnia 30 listopada 2018r. na podane konta bankowe.

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych dla MOPS w 2019r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 27.11.2018 – plik w formacie .pdf

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści IWZ z dnia 20.11.2018r. – plik w formacie .pdf

Wniosek o wyjaśnienie treści IWZ z dnia 14.11.2018 – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Załącznik nr 2 do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Załącznik nr 2a do ogłoszenia – plik w formacie .docx

Załącznik nr 3 do ogłoszenia – plik w formacie .pdf

„dobry start” – zbliża się zakończenie naboru wniosków

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przypomina, że tylko do końca listopada 2018 roku można składać wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” tzw. 300+ na bieżący rok szkolny.

Przypominamy, iż świadczenie to przyznawane jest bez względu na dochód w rodzinie na każde dziecko uczące się do 20 roku życia.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie MOPS w dziale Świadczeń Rodzinnych – link: http://mops.wejherowo.pl/300-dobry-start/

Celem uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem 59 677 79 80 lub zapraszamy osobiście do siedziby MOPS przy ul. Kusocińskiego 17 w Wejherowie.

Rozmiar czcionki
Kontrast