Wyjad do EduParku

Wyjazd do EduParku zorganizowany został w ramach Akcji Lato ze środków Urzędu Miasta Wejherowa. Uczestnictwo w zajęciach dedykowane było przede wszystkim   dla dzieci i rodziców pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją –  będących  klientami MOPS Wejherowo, korzystających ze wsparcia Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej, objętych  wsparciem asystenta rodziny. Dodatkowo w wyjeździe wzięła udział grupa dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami zrzeszonymi  w Wejherowskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem.

Wyjazd zaplanowany został  na piątek, 10.07.2015r, na godzinę 8.30. Od godziny 8.00 w siedzibie Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 przy ul. Narutowicza w Wejherowie, gdzie zaplanowano miejsce zbiórki, rodziny  biorące udział w wyjeździe podpisywały listę obecności, składały deklaracje uczestnictwa oraz otrzymywały uprzednio przygotowane kanapki na wyjazd oraz wodę mineralną.  Punktualnie o 8.30 autokar z grupą wyruszył do Gdańska, do siedziby EduParku przy ul. Trzy Lipy 3, gdzie o godzinie 10.00 rozpocząć się miały warsztaty edukacyjne pn. „Watson i Crick – Po nitce …. DNA do kłębka!”.

Z uwagi na duże zróżnicowanie wiekowe uczestników po przybyciu na miejsce grupa została podzielona na 2 mniejsze, dopasowane do sposobu prowadzenia zajęć przez prowadzących. Obie grupy zostały zaprowadzone przez edukatorów do sal edukacyjnych gdzie odbyły się warsztaty. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym na temat DNA przyszła pora na cześć warsztatową, która była najbardziej wyczekiwanym elementem wyjazdu. Uczestnicy uczyli się zapisywać różne wyrazy za pomocą kodu, i na tym przykładzie objaśniono jak DNA koduje nasze cechy. Tworzenie bransoletek z kolorowych koralików których kolory odpowiadały ich cechom wyglądu uzmysłowiło wszystkim, że nie ma dwóch identycznych osób. Jedno z przeprowadzanych doświadczeń dotyczyło wyodrębnienia DNA truskawki –  uzyskany rezultat w fiolkach każdy mógł następnie zabrać jako pamiątkę.  Oprócz zajęć warsztatowych grupa zwiedziła także część wystawową EduParku, gdzie można było indywidualnie wykonywać różnego rodzaju doświadczenia i ćwiczenia m.in.: rozpoznawanie odgłosów zwierząt i ich śladów, patrzenie przez mikroskop, wypróbowanie swojego refleksu, zmierzenie się z zagadkami optycznymi, złożenie części ciała człowieka, rozpoznanie działania równoważni, wyścig na ilość spalonych kalorii, tunel dźwiękowy, oglądanie makiety elektrowni wiatrowej oraz oglądanie zjawiska załamywania się światła.

Po zakończonych zajęciach grupa powróciła do Wejherowa, gdzie ostatnim punktem wyjazdu, o godz. 14.00, były rodzinne lody na Wejherowskim rynku. Na tym spotkanie zostało zakończone.

Łącznie w wyjeździe wzięły udział 52 osoby: 2 oddelegowanych pracowników MOPS (pracownik socjalny i asystent rodziny), 16 rodziców oraz 34 dzieci.
[read more=”Więcej” less=”Mniej”]


[/read]