Zaproszenie cenowo-ofertowe – usługi pocztowe 2016

W związku z licznymi zapytaniami związanymi z zapytaniem ofertowym Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, iż termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 14.12.2015r. do godziny 9.00.

Pełna treść ogłoszenia w formacie pdf

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 01.12.2015 r. na Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie  unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2015 r. dotyczące Świadczenia usług pocztowych w roku 2016 .

Uzasadnienie:

Liczne zapytania dotyczące między innymi nadawania przesyłek wymagających zastosowania przepisów szczególnych Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej lub innych analogicznych przepisów dotyczących nadawania przesyłek ze skutkiem zachowania terminów wymaganych przepisami postępowania cywilnego, administracyjnego i podatkowego  spowodowały konieczność unieważnienia zapytania  w celu zachowania konkurencyjności.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

Pytanie 1

„Zgodnie z zaleceniami Szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów wspieranej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowanymi do dyrektorów generalnych urzędów zwraca się uwagę, by w ich jednostkach zamówienia publiczne służyły stabilności zatrudnienia Polaków poprzez stosowanie klauzuli społecznej. Klauzule społeczne są rozwiązaniem, które pozwala skończyć z dualizmem rynku pracy, a konkurencyjność nie może się opierać na niestabilności zatrudnienia. Stosowanie w zamówieniu publicznym kryterium promującego firmy, które zatrudniają swoich pracowników na umowę o pracę, jest w pełni uzasadnione- uznała Krajowa Izba Odwoławcza”

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ustępu VIII – Kryteria Oceny ofert?

Pytanie 2

Czy zamawiający może potwierdzić, że przesyłki ujęte w pozycji 3,4, i 5 Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr.1 do Zaproszenia wymagają zastosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (art.57 par.5 pkt.2)i  Kodeksu Postępowania Cywilnego (art.165 par2)?

Pytanie 3

Czy zamawiający będzie wydzielał przesyłki nadawane z zastosowaniem przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (art.57 par.5 pkt.2)i  Kodeksu Postępowania Cywilnego (art.165 par2)?

Odpowiedzi:

Pytanie 1:  Nie. Niniejsze postępowanie nie jest przetargiem. Jest to zapytanie cenowo – ofertowe do 30.000 euro. Obowiązek stosowania innych kryteriów niż cena dotycz przetargów.

Pytanie 2: Tak. Zamawiający przewiduje nadawanie przesyłek wymagających zastosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (art.57 par.5 pkt.2)i  Kodeksu Postępowania Cywilnego (art.165 par2)

Pytanie 3: Zamawiający nie dopuszcza podziału przesyłek i wydzielenia na przesyłki nadawane z zastosowaniem przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (art.57 par.5 pkt.2)i  Kodeksu Postępowania Cywilnego (art.165 par2)[/read]