projekt socjalny „jesień życia w letnim nastroju”

W miesiącu lipcu 2017r. ruszyła pierwsza edycja projektu socjalnego pn. „Jesień życia w letnim nastroju”. Projekt prowadzony jest przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, w ramach Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego o specjalności „Praca socjalna z osobami starszymi”.

Projekt przewiduje działania aktywizacyjne skierowane bezpośrednio do wejherowskich seniorów zrzeszonych przy Klubie Seniora 3/4. Hasłem przewodnim prowadzonych działań jest „bezpieczny, zdrowy, piękny i aktywny senior”.

Projekt będzie trwał do października 2017r.  Zaplanowane zostały spotkania, prelekcje, pogadanki, sesja fotograficzna, warsztaty fryzur i makijażu oraz wizyta studyjna w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Projekt wspierany jest dodatkowo przez lokalnych partnerów i sponsorów.

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]

[/read]