Zakończenie projektu socjalnego „Jesień życia w letnim nastroju”

W dniu 19.10.2017r. zakończył  projekt socjalny  „Jesień życia w letnim nastroju” który trwał do sierpnia 2017r. W ramach projektu odbyły się działania mające na celu zwiększenie aktywności osób starszych z Klubu Seniora ¾ działającego przy MOPS Wejherowo. Hasłem przewodnim prowadzonych działań było: „bezpieczny, zdrowy, piękny i aktywny senior”. Uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniu z psychologiem, policjantami i lekarzem. Skorzystali również z profesjonalnych usług wizażystki i fryzjerki.

[read more=”więcej” less=”mniej”]

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyła się sesja zdjęciowa która odbyła się w Parku Miejskim w Wejherowie. Z myślą o aktywnym seniorze realizatorzy projektu zaplanowali wizytę studyjną w Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Projekt socjalny był realizowany w ramach podnoszenia kwalifikacji specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego o specjalizacji „Praca socjalna z osobami starszymi”.

[/read]