Konkurs plastyczny – „tu zaszła zmiana”

MOPS w Wejherowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Tu zaszła zmiana”. Konkurs przeprowadzany jest przez Klub Integracji Społecznej ŚRÓDMIEŚCIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie techniką rysunku lub malarstwa pracy plastycznej promującej zmiany w obszarze miasta objętym rewitalizacją, zarówno w kontekście społecznym jak i zawodowym czy urbanistycznym. Konkurs będzie realizowany pod nazwą „Tu zaszła zmiana”. Prace konkursowe rozpatrywane będą w czterech kategoriach: prace przedszkolaków   i uczniów klas 1 – 3 szkół podstawowych,  prace uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych,  prace uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, prace osób dorosłych pow. 18 r. ż.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który znajduje się w poniżej.

Regulamin konkursu – plik w formacie .pdf