INFORMACJA W ZAKRESIE WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne Interios z siedzibą w Gdańsku świadczy kompleksowe wsparcie na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniami związanymi z COVID-19.

Wykaz telefonów do specjalistów:

Dyżury telefoniczne specjalistów