akcja młodzieży polskiego czerwonego krzyża – wydłużenie terminu

TelePCK – SeniorON

Nowy termin projektu:  04.05.2020 – 30.06.2020

Na czym polega akcja?

Akcja polega na przyjacielskiej rozmowie wolontariusza Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża z seniorem. Ma na celu polepszenie komfortu psychicznego osoby starszej. Senior dzięki rozmowie spełni potrzebę społeczną, wolontariusz natomiast rozpozna inne potrzeby seniora (np. zakupy) a także spełni potrzebę społecznego zaangażowania w obecnej sytuacji.

Jestem zainteresowany udziałem swoim lub seniora przebywającego pod moją opieką – co robić?

  • Senior lub opiekun społeczny seniora kontaktuje się z koordynatorem. Przekazuje mu dane kontaktowe (opiekun seniora przekazując dane kontaktowe oświadcza że senior wyraża zgodę na przekazanie swojego numeru telefonu). Ustalenie z koordynatorem najdogodniejszej godziny dla seniora do rozmowy telefonicznej.
  • Koordynator przekazuje numer wolontariuszowi.
  • Kontakt wolontariusza z Seniorem, półgodzinna rozmowa telefoniczna.
  • Po zakończonej rozmowie wolontariusz umawia się na kolejny termin rozmowy.
  • Senior może w każdej chwili zakończyć współpracę, wówczas jego numer zostanie wykreślony z bazy.
  • W przypadku zakończenia projektu, wolontariusz informuje o tym Seniora I również likwiduje jego numer z bazy.

Kim są wolontariusze?

Wolontariuszami projektu są działacze Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, na co dzień zajmują się promocją zdrowia, szkoleniami pierwszej pomocy, promocją Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, propagowaniem wolontariatu oraz akcjami charytatywnymi w swoich środowiskach lokalnych. Są to osoby przeszkolone do przekazywania wiedzy osobom w różnych grupach wiekowych. Na potrzeby projektu zostały również przeszkolone w zakresie prowadzenia przyjacielskich rozmów telefonicznych.

Kim jest koordynator?

Koordynator to wyznaczona przez PCK osoba, której zadaniem jest przede wszystkim wyznaczanie wolontariuszy do rozmów z seniorami, a ponad to promowanie projektu i nadzorowanie nad jego bezpieczną realizacją I zakończeniem.

Numer do koordynatora: 575-629-930

Numer będzie aktywny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 9:00-18:00