Świadczenie wychowawcze tzw. 500+ na dzieci urodzone po 01.03.2021 roku

UWAGA Ministerstwo wyłączyło możliwość składania wniosków o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021, trwający do 31 maja 2021 roku.

Aby otrzymać nadpłatę świadczenia na nowo narodzone dzieci 3 miesiące od dnia urodzenia do dnia złożenia wniosku dziecka do należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 – istnieje taka możliwość tylko w formie papierowej w siedzibie ośrodka, lub przysłać wypełniony wniosek pocztą-polską.