Nauka języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy


Samorząd Województwa Pomorskiego podjął inicjatywę wsparcia obywateli Ukrainy, będących nauczycielami poprzez przygotowanie ich do pracy w polskim systemie oświaty.
Proponowane formy wsparcia obejmują kurs języka polskiego poszerzony o zagadnienia związane z funkcjonowaniem edukacji w Polsce, w łącznym wymiarze 390 godzin. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli pochodzących z Ukrainy do sprawnego, po potwierdzeniu kwalifikacji, włączenia się w system pracy pomorskich szkół i placówek oświatowych, a tym samym do ich aktywności na pomorskim rynku pracy. Zajęcia realizowane w formie zdalnej dla pierwszej grupy uczestników rozpoczynają się już 27 kwietnia 2022 r.
Szczegółowe informacje dostępne są w języku polskim i ukraińskim na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: www.cen.gda.pl i www.odn.slupsk.pl
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan Tomasz Kąkol, wicedyrektor CEN w Gdańsku, tel. 58 340 41 10; 690 014 553; e – mail: Tomasz.kakol@cen.gda.pl