Wolontariat

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zaprasza do współpracy, osoby zainteresowane podjęciem działań w ramach wolontariatu.
Zakres działań przewiduje udział w realizacji programu Ministerstwa Rodziny I Polityki Społecznej pn. „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022.

Osoby zainteresowane świadczeniem ww. formy pomocy zapraszamy do kontaktu
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej:
za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mops.wejherowo.pl
telefonicznie: 58 677 79 60 / 58 677 79 69