Świadczenie usług schronienia dla kobiet, chorych i niepełnosprawnych wymagających opieki pielęgniarskiej, z całodobową opieką wraz z trzema posiłkami dziennie w tym jeden ciepły.


ZP.271.5.2023.KB ogłoszenie – strona BIP