Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pochówku dla osoby dorosłej, dziecka, płodów ludzkich oraz szczątków ludzkich, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2023


MOPS.271.2.2023.KB ogłoszenie – strona BIP