Świadczenie usług w formie opieki wytchnieniowej tj. opieki nad osobą niepełnosprawną na czas nieobecności opiekuna faktycznego-edycja 2023

Znak sprawy: ZP.271.12.2023.KB
 
Ogłoszenie o zamówieniu
w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi , o którym mowa w art. 359 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)