ŚWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2024/2025

Od 1 listopada 2024 roku będzie obowiązywał nowy okres zasiłkowy 2024/2025 – obowiązujący od 1 listopada 2024 roku do 31 października 2025 roku.

W celu ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy złoży odpowiedni wniosek – druki wniosków wydawane będą od 29.07.2024 roku.

Uwaga:

Od 1 lipca 2024 roku można składać wnioski na okres zasiłkowy 2024/2025 tylko drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2024 również tradycyjnie (wnioski papierowe).

Podstawa prawna

Art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 323)

2a. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

4a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.