Wszystkie wpisy, których autorem jest Mateusz Koszałka

-UrzĄd Skarbowego oraz usługA „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.

 

Zdjęcie przedstawia ikonę torsu człowieka na czerwonym tle

 

POTRZEBUJESZ ZAŚWIADCZENIA:

 •  zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego (e-US) na podatki.gov.pl
 •  wyraź zgodę na doręczenie elektroniczne na swoje konto e-US
 •  uzupełnij wniosek o wydanie zaświadczenia
 •  wyślij

Możesz otrzymać zaświadczenie elektroniczne nawet w ciągu kilku minut od złożenia wniosku.

Uzyskanie zaświadczenia w e-US jest bezpłatne.

Dzięki udostępnieniu usługi doręczeń na konto e-US użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na e-Korespondencję odbierają potrzebne
dokumenty, w tym zaświadczenia nie wychodząc z domu.

e-Urząd Skarbowy umożliwia proste i szybkie wypełnienie wniosku, dzięki któremu otrzymasz elektroniczne zaświadczenie:

 • o wysokości dochodu podatnika w PIT (ZAS-DF)
 • o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU)
 • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W) Uzyskanie zaświadczenia w e-US jest bezpłatne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach (ZAS-DF) lub o wysokości dochodu i składkach (ZAS-DFU) można złożyć:

 • za siebie,
 • za inną osobę fizyczną, której jestem pełnomocnikiem ogólnym.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach (ZAS-W) można złożyć:

 • za siebie,
 • za inną osobę fizyczną, której jestem pełnomocnikiem ogólnym,
 • za inny podmiot, niebędący osoba fizyczną, którego jestem pełnomocnikiem ogólnym.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – SIERPIEŃ 2023

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.08.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.08.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 12.30
 • 28.08.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.08.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.08.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

 

Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

 

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 22.08.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00

 

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 24.08.2023r. – fundusz alimentacyjny
 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – LIPIEC 2023

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.07.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.07.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.07.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.07.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.07.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 12.30

 

Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

 

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 20.07.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00

 

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 24.07.2023r. – fundusz alimentacyjny
 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – CZERWIEC 2023

 

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 23.06.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 26.06.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.06.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 28.06.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 29.06.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

 

Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

 

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 20.06.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00

 

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 22.06.2023r. – fundusz alimentacyjny
 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

MIASTO WEJHEROWO OGŁASZA SPRZEDAŻ KOŃCOWĄ WĘGLA

W związku z nowelizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Miasta Wejherowa, informuje, że został wydłużony okres działania ustawowego systemu dystrybucji węgla. Od dnia 11 maja br., będzie można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach ogłoszonej sprzedaży końcowej co pozwoli zaopatrzyć się mieszkańcom w większą ilość węgla po akceptowalnych społecznie cenach i stworzyć zapasy dające zabezpieczenie energetyczne w kolejnym sezonie. Cena za jedną tonę paliwa stałego wynosi dla mieszkańca 1.750,00 zł. Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca 2023 r. na węgiel, który pozostał w gminie, natomiast sama sprzedaż trwać będzie do 31 lipca 2023 r. Zniesiony został również limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych. Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

INFORMACJA SPRZEDAŻ KOŃCOWA

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA III SPRZEDAŻ KOŃCOWA

CERTYFIKAT III TURA SORTYMENT 8-25

CERTYFIKAT III TURA SORTYMENT 25+

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – MAJ 2023

 

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 24.05.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.05.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.05.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 12.30
 • 29.05.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 30.05.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

 

Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

 

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 18.05.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00

 

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 24.05.2023r. – fundusz alimentacyjny
 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ – KWIECIEŃ 2023

Świadczenia Rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i zasiłek pielęgnacyjny wypłacane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach:

 • 21.04.2023r. osoby o nazwiskach od litery A do litery E w godzinach 10.00 – 12.30
 • 24.04.2023r. osoby o nazwiskach od litery F do litery J w godzinach 10.00 – 14.00
 • 25.04.2023r. osoby o nazwiskach od litery K do litery Ł w godzinach 10.00 – 14.00
 • 26.04.2023r. osoby o nazwiskach od litery M do litery R w godzinach 10.00 – 14.00
 • 27.04.2023r. osoby o nazwiskach od litery S do litery Ż w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenie wychowawcze (program 500+) od CZERWCA 2022 roku realizuje ZUS.

Świadczenia w formie zasiłku stałego wypłacane będą w KASIE Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu:

 • 18.04.2023r. w godzinach 10.00 – 14.00

Świadczenia realizowane PRZELEWAMI bankowymi:

 • 20.04.2023r. – fundusz alimentacyjny
 • zasiłki STAŁE realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca
 • Świadczenia rodzinne (w tym m.in. zasiłek pielęgnacyjny) realizowane zgodnie z decyzjami do 30 dnia miesiąca.