Archiwum kategorii: Przetargi

ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Ogłoszenie o zamówieniu – plik w formacie .pdf

Ogłoszenie o zamówieniu – plik w formacie .docx

Wzór umowy cz. 1 – plik w formacie .pdf

Wzór umowy cz. 1 – plik w formacie .docx

Wzór umowy cz. 2 – plik w formacie .pdf

Wzór umowy cz. 2 – plik w formacie .docx

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – świadczenie usług pocztowych dla MOPS w Wejherowie na 2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

02.12.2019r. – Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych – plik w formacie .pdf

02.12.2019r. – Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych – plik w formacie .docx

29.11.2019r. – Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych – plik w formacie .pdf

29.11.2019r. – Zmienione ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych – plik w formacie .docx

29.11.2019r. – Odpowiedź zamawiającego na wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – plik w formacie .pdf

29.11.2019r. – Wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie w miejscu zamieszkania klienta z terenu miasta Wejherowa specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z autyzmem

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik w formacie .pdf

Informacja z dnia 25.10.2019r. o zmianie ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Pełna treść zmienionego ogłoszenia z dnia 25.10.2019r. – plik w formacie .docx

Pełna treść zmienionego ogłoszenia z dnia 25.10.2019r. – plik w formacie .pdf

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .docx

Pełna treść ogłoszenia – plik w formacie .pdf

Wzór umowy cz. I – plik w formacie .pdf

Wzór umowy cz. II – plik w formacie .pdf