„Rodzinne podchody”

W dniu 13.08.2014r., z inicjatywy przedstawicieli społeczności lokalnej śródmieścia Wejherowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie włączył się w organizację akcji środowiskowej pn. „Rodzinnych podchodów”. W akcji udział wzięło 20 osób ze społeczności lokalnej, 1 pracownik MOPS Wejherowo oraz asystent rodziny. Rodzinne podchody zaplanowane zostały na terenie Kalwarii Wejherowskiej, w okolicach stadionu oraz parku miejskiego im. Majkowskiego. Zbiórka uczestników akcji zaplanowana została na godzinę 9.30 na placu przy ul. Zamkowej w celu załatwienia wszystkich formalności związanych z listami obecności oraz deklaracjami zgody na udział w akcji. Każdy z opiekunów – dorosłych uczestników podchodów – miał pod swoją opieką kilkuosobową grupkę dzieci. Grupa podzielona została na 4 drużyny i każda otrzymała specjalnie przygotowaną mapę z opisem trasy oraz poszczególnych zadań do wykonania – m.in. budowa okrętów z papieru i organizacja regat, rozpoznawanie tropów zwierząt, zadania sportowe na terenie stadionu w Wejherowie, budowa totemu drużyny itp. Ostatni punkt zaplanowany został w parku miejskim, gdzie akcja została zakończona wspólnym ogniskiem. Wszyscy obecni otrzymali dyplomy uczestnictwa w rodzinnych podchodach. Akcja została zakończona o godzinie 1500 .

[read more=”Więcej” less=”Mniej”]
[/read]